max - בירור יתרה ועסקאות בכרטיס giftcard | max
Skip Navigation Links דף הבית חץ בניתוב בירור יתרה ועסקאות בכרטיס giftcard

בירור יתרה ועסקאות בכרטיס giftcard max מפנקת אתכם במתנה המושלמת

 
​*​ניתן לברר יתרה ועסקות בכ​רטיס רק 24 שעות לאחר שהופעל.